Home - Blog

Alternativer til opvarmning af bolig – din guide til at få et overblik over mulighederne

Alternativer til opvarmning 12 nov. 2019
Skrevet af

Alternativer til opvarmning af bolig – din guide til at få et overblik over mulighederne

Sidste opdateret d. marts 14, 2021 af Tim Petersson

I Danmark er der især en varmekilde, som langt de fleste boliger benyttet. Ifølge en undersøgelse foretaget af Energistyrelsen i 2017, er det klart fjernvarme, der er mest anvendt i de danske husstande. Selvom det er den mest anvendte opvarmningsmetode, er der dog også alternativer, hvis du ikke har mulighed for at få fjernvarme.

I dette indlæg kigger vi nærmere på, hvilke alternativer der er til opvarmning af bolig, hvis du ikke ønsker at benytte fjernvarme. Læs med her, og få en oversigt over de forskellige muligheder.

Centralvarmeanlæg, der helt kan tage over for fjernvarmen

Når vi kigger på opvarmningskilder, kan det opdeles i, om det er et centralvarmeanlæg, eller der er tale om en supplerende varmekilde.

Når der er tale om et centralvarmeanlæg, er der typisk tale om et system, der sørger for at varme hele huset op. Det vil sige, det er et anlæg, der for eksempel er tilsluttet gulvvarme eller radiatorer i hele boligen, og dermed sørger for at varme hele huset op.

Der findes forskellige former for centralvarmeanlæg – heriblandt også fjernvarme. Vi vil dog gå igennem nogle af de alternativer, du kan benytte i stedet for.

Oliefyr

Et af de velkendte alternativer til fjernvarme er at opvarme med olie. Det sker via et oliefyr, som du får installeret. Når du har et oliefyr, skal du sørge for, at der er fyldt olie på fyret. Er der ikke det, får du ikke noget varme.

Selvom dette er en af de velkendte alternativer, så er det et alternativ, der efterhånden er ved at blive nedprioriteret. Dette skyldes, at et oliefyr ikke er særlig miljøvenligt. Derudover er det også forholdsvist dyrt i forhold til andre alternativer til opvarmning af bolig.

Så selvom et oliefyr er et alternativ, så er det ikke et af de bedre alternativer. Tværtimod er der mange, der vælger at udskifte det til en billigere og mere miljørigtig varmekilde.

Naturgasfyr

Et bedre alternativ end oliefyret er derimod naturgas. Her skal du selvfølgelig også have installeret et naturgasfyr. Du skal dog ikke sørge for brændsel som med oliefyret. Når du har et naturgasfyr, er du tilkoblet det danske naturgasnet. Det vil sige, at du helt automatisk får den mængde naturgas, du har behov for for at opvarme din bolig.

Fordelen ved et naturgasfyr er, at det er noget billigere end for eksempel et oliefyr. Derudover forurener det ikke nær så meget, når det kommer til CO2-udledning. Det er derfor helt sikkert også noget, der er værd at tage med.

Luft til vand-varmepumpe

Et andet alternativ er en luft til vand-varmepumpe. Denne form for varmepumpe består af en udedel og en indedel. Udedelen tager varmen, der er i luften udenfor og producerer det til varmt vand i indedelen.

Indedelen sørger nu for at fordele det varme vand rundt i huset, hvor der enten er gulvvarme eller radiatorer. Derudover bruges det varme vand også til at varme vandet i vandhanerne op.

Med en luft til vand-varmepumpe får du en forholdsvis simpel konstruktion, der er nem at få installeret. Derudover er det en billigere løsning i forbrug for eksempel sammenlignet med et oliefyr. Priserne for selve luft til vand-varmepumpen kan dog variere.

Jordvarme

Jordvarme fungerer ved, at der graves en jordslange ned i haven. Denne jordslange tilsluttes et varmeanlæg, der vil stå inde i boligen. Når solen skinner, vil jorden bliver opvarmet. Det skaber en masse energi, som bliver lagret i de øverste jordlag. Det er denne energi, der bliver opfanget i jordslangen, og som bliver sendt ind til varmeanlægget indenfor og dermed skaber varme.

For at få jordvarme kræver det dog, at du har et stort nok areal til at grave jordslangen ned. Derudover skal jorden i din have ikke være for sandet. Ellers giver det ikke den optimale effekt.

Træpillefyr

Et sidste alternativ inden for centralvarmeanlæg er træpillefyr. Et træpillefyr fungerer på mange måder som de andre typer fyr, vi har været inde på. Det er derfor et anlæg, du har installeret, som er tilsluttet varmekilderne i boligen.

Ved et træpillefyr fyrer du, ikke overraskende, med træpiller. Her skal du typisk fylde et magasin med træpiller, hvorefter fyret selv sørger for at føre den nødvendige mængde ned til brændsel, efterhånden som der er behov for det.

Anlæg, der typisk bruges som et supplement

Selvom det kan være smart med centralvarmeanlæg, er der også boliger, hvor man vælger at have flere forskellige varmekilder. Det kan også være, hvis man har et stort hus, og dermed har brug for et supplement til den varmekilde, man benytter.

Det betyder, at man for eksempel kan kombinere disse forskellige supplementer for at kunne opvarme hele boligen. Vi giver dig her et overblik over nogle af de supplementer, du kan benytte til alternativ opvarmning af bolig.

Elpaneler

På mange måder minder et elpanel om en radiator. Før i tiden var de dog ikke nær så effektive. Det er de dog kommet efter i dag. Et elpanel er monteret på væggen. Her suger den luft ind for at varme det op og blæse ud i rummet.

Et elpanel sørger for at tage den kolde luft nede fra gulvet og blæse den varme luft opad. Det er med til at give en bedre varmefordeling i rummet. Derudover har langt de fleste elpaneler en termostat. Det vil sige, at den selv tænder og slukker, alt efter hvilken temperatur der er i rummet.

Brændeovn

En brændeovn kan også være et supplement til opvarmning af bolig. Når du har en brændeovn, fyrer du med træ. Her er det vigtigt, at du fyrer med tørt træ. Det giver nemlig den største virkningsgrad.

Der kan være stor forskel på brændeovne. Nogle afgiver strålevarme, hvor de afgiver mest varme lige omkring brændeovnen. Andre afgiver konvektion. Her bliver der skabt en cirkulation, hvor varmen føres op, og den kolde luft skubbes ned og hen mod brændeovnen, hvor det så kan blive opvarmet.

Skal du bruge en brændeovn som supplement til din varmekilde, er det derfor en fordel at gå efter en med konvektion. Det giver den mest optimale fordeling af varmen i rummet.

Luft til luft-varmepumpe

På nogle punkter minder en luft til luft-varmepumpe om en luft til vand-varmepumpe. Der er dog nogle markante forskelle, der gør, at en luft til luft-varmepumpe fungerer bedst som supplement.

En luft til luft-varmepumpe er kendetegnet ved at omdanne luften udenfor til varmeluft indenfor. Også her er der både en indedel og en udedel. Det er dog indedelen, der adskiller sig mest. Her får du nemlig et anlæg, der er placeret et centralt sted i et rum, hvor den hovedsageligt opvarmer det pågældende rum.

En luft til luft-varmepumpe kan dog også anvendes i sommerhuse eller mindre boliger, hvor varmen ikke skal fordeles på nær så mange kvadratmeter.

Pejs

En pejs kan for mange minde om en brændeovn. Der er dog en markant forskel. En brændeovn kan nemlig varme noget større arealer op end en pejs. Med en pejs vil varmen derfor være mere centreret omkring pejsen. Opvarmningen vil dog foregå på nærmest den samme måde. Altså med brænde. På grund af opvarmningsmulighederne er der derfor mange, der opfatter en pejs mere som en hyggelig måde at få lidt varme i boligen på.

Solvarme

Som et sidste supplement til opvarmning af bolig er der solvarme. Solvarme fungerer ved, at du har en solfanger monteret. Den vil typisk være monteret på taget. Solens stråler er med til at opvarme vandet, der er placeret i rørene i solfangeren. Dette varme vand bliver nu lageret i centralvarmeanlægget, hvor det kan bruges til varmt vand og varme.

Solvarme er egentlig forholdsvis effektivt. Det er dog kun om sommeren, hvor du får mest ud af det. Det er derfor grunden til, at solvarme fungerer som et supplement til en anden varmekilde i boligen.

Anmeld produktet eller knyt en kommentar
Jens Pedersen

Fantastisk artikel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *