Home - Blog

Energitilskud til erhverv – disse muligheder er der

Energitilskud til erhverv 26 nov. 2019
Skrevet af

Energitilskud til erhverv – disse muligheder er der

Sidste opdateret d. marts 14, 2021 af Tim Petersson

Miljøet er mere og mere i fokus i disse tider. Det betyder, at der på flere områder skal gøres en indsats for at mindske energiforbruget og dermed også CO2-udslippet.

Fra det offentlige er der blevet foretaget flere initiativer, der skal fremme energibesparelser. Her kan blandt andet nævnes energitilskuddet, der både kan gives til private og erhverv. Der er dog nogle helt særlige regler, når det kommer til energitilskud.

Her i indlægget kigger vi nærmere på energitilskud til erhverv, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at gøre brug af energitilskuddet.

Hvorfor kan virksomheder få energitilskud?

Helt tilbage i 2012 blev der indgået en aftale om, at energiselskaberne skal være med til at sænke energiforbruget ved forbrugerne. Det gælder både for private og erhverv. Aftalen er dog blevet udvidet i 2016 for at øge fokusset på energibesparelser endnu mere.

For at gøre det attraktivt at foretage energibesparende forbedringer, er der mulighed for at få tilskud, rabat eller gratis rådgivning. Virksomheder har derfor mulighed for blandt andet at få tilskud til projekter, der er med til at sænke energiforbruget.

Hvad kan man få energitilskud til?

Der er mange forskellige ting, du kan få tilskud til, når du i virksomheden ønsker at foretage energiforbedringer. Der kan derfor være mange forskellige projekter, du kan give dig i kast med, hvor der er mulighed for tilskud.

Isolering

En af de almindelige områder er isolering. Her er der typisk tale om efterisolering. Holder din virksomhed til i ældre lokaler, er der stor sandsynlighed for, at der kan være behov for ekstra isolering.

Ekstra isolering kan være med til at holde bedre på varmen indenfor, hvorfor der skal bruges mindre energi på varme. Det kan derfor være et godt sted at starte.

Udskiftning af vinduer og døre

Vi bliver lidt i den samme boldgade med en ældre bygning som erhvervsbygning. Ved ældre bygninger kan der nemlig også være vinduer og døre, hvor varmen fiser direkte ud.

Her kan det være en fordel at få udskiftet de gamle vinduer med energiruder og de gamle døre med mere energirigtige døre. De har en isolerende effekt, der er med til at holde på varmen. Det kan derfor også sænke energiforbruget, hvorfor det også er tilskudsberettiget.

Udskiftning af varmekilder

Har virksomheden meget gamle varmekilder, er det oplagt at skifte til noget mere energisparende. Skulle din virksomhed være en af de få, der benytter olie, gas eller el, kan det være en fordel at skifte til fjernvarme, hvis der er mulighed for det. Alternativt kan du også skifte til en varmepumpe. Til virksomheder vil en luft til vand-varmepumpe typisk være at foretrække.

En endnu bedre og mere energirigtig løsning kan dog i stedet være at skifte til en varmekilde, der benytter vedvarende energi. Det kan for eksempel være solvarme eller jordvarme.

Rådgivning til energiforbedringer

En anden ting, du typisk kan få energitilskud til, er rådgivning. Ønsker du for eksempel at få rådgivning omkring, hvor du kan lave energimæssige forbedringer i virksomheden, kan du søge om at få tilskud til rådgivningen.

Hvor meget kan man få i energitilskud?

Det er ikke som sådan et fast beløb, du kan få i energitilskud. Det vil variere, alt efter hvilke forbedringer du får foretaget i virksomheden, og hvor stor en effekt det estimeres til at have.

Der er dog nogle standardværdier, du kan gå efter for at få et pejlemærke om, hvilket niveau et eventuelt energitilskud vil ligge på. Ud fra disse standardværdier er det muligt at udregne, hvor stor en besparelse du kan få i forbrug ved at foretage en bestemt energiforbedring.

Du skal dog være opmærksom på, at der også er en prioritetsfaktor i ligningen, når besparelsen på energiforbruget skal regnes ud. Der vil nemlig være nogle forbedringer, der er mere attraktive end andre.

Prioritetsfaktoren kan tage værdierne 0,5, 1 og 1,5. Denne faktor ganges på energibesparelsen. Foretager du en ændring, der har en høj prioritet (1,5), vil du derfor kunne få et større tilskud. Det vil nemlig være en mere attraktiv forbedring set med de energibesparende briller.

Hvordan får man energitilskud?

Når du skal søge om energitilskud til dit erhverv, er der en helt særlig fremgangsmåde. Du skal være opmærksom på, at du skal søge ved et energiselskab. Der er dog mange forskellige energiselskaber, og du vælger selv, hvilken du søger ved. Du kan dog kun søge ved ét energiselskab.

Har du flere forskellige energibesparende projekter i pipeline, kan du dog godt søge forskellige steder for de forskellige projekter. Det enkelte projekt må du dog kun ansøge om tilskud til ved et selskab.

Alternativt kan du også benytte en håndværker, der allerede har en aftale med et energiselskab og på den måde få håndværkeren til at stå for ansøgningen.

Det er dog vigtigt at påpege, at du ikke må gå i gang med nogle af forbedringerne, inden du har sendt din ansøgning. Der skal være indgået en aftale, før du går i gang. Dette skyldes, at der kan være nogle krav til bestemte dokumentationer, der skal være i orden inden.

Det kan for eksempel være, at der skal være en rapport over situationen, inden der bliver lavet forbedringer. Det er svært at dokumentere, hvis du pludselig er gået i gang med projektet.

Når du eller håndværkeren har fået indgået en aftale med energiselskabet, kan projektet gå i gang. Når projektet er fuldført, skal der foretages en færdigmelding. Det betyder, at det skal meldes ind til energiselskabet, at projektet er fuldført.

Derefter vil energiselskabet indberette energibesparelsen til Erhvervsstyrelsen, som tager sig af energitilskuddet. Derefter vil du få udbetalt dit energitilskud.

Derfor er det en fordel at benytte sig af dette energitilskud til erhverv

Nu har vi været inde på, hvad du kan få energitilskud til som erhverv, hvordan du gør og så videre. Vi har dog ikke været inde på, hvorfor det er en fordel at benytte sig af disse energitilskud. Det kigger vi nærmere på her.

En af de oplagte fordele er, at du kan spare en del penge på dit energiforbrug. Det er selvfølgelig ikke en besparelse, du får lige med det samme, da der ligger en investering i energiforbedringerne. Det vil dog netop være en investering, der tjener sig selv ind med tiden. Når investeringen er tilbagebetalt, vil du begynde at spare penge hvert eneste år.

Muligheden for energitilskud gør dog, at du kan spare nogle penge på denne investering. Det er med til at gøre det endnu mere attraktivt.

En anden sidegevinst er selvfølgelig den miljømæssige gevinst. Den er helt sikkert også værd at tage med. Du kan nemlig mindske CO2-aftrykket, din virksomhed sætter ved at foretage disse energiforbedringer.

Det giver også et godt billede af din virksomhed udadtil, at I er med til at gøre en indsats for klimaet. Det er derfor også noget, der kan give positiv omtale. Der er derfor rigtig mange fordele ved at benytte sig af disse energitilskud til erhverv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *