Home - Artikler

Der er mange penge at spare

04 okt. 2018
Skrevet af

Der er mange penge at spare

Sidste opdateret d. maj 10, 2021 af Tim Petersson

Hvis du skifter din gamle oliekedel eller dit naturgasfyr med en varmepumpe, er der udsigt til at spare en masse penge. Det koster typisk et sted mellem 80.000 til 130.000 kroner, at installere et komplet varmepumpeanlæg, men disse er tjent hjem igen på cirka 8 – 12 år.

Hvad er en varmepumpe?

Varmepumpen er et varmeanlæg, der drager nytte af den varme der findes i luften eller i jorden til at varme bygningen op. På trods af at varmepumpen også bruger el, er pumperne mere miljøvenlige og billigere at have i drift, end traditionelt elvarme. Varmepumpeanlægget bruger cirka en fjerdedel af den el, som en el-radiator typisk bruger til at varme ejendommen.

Varmepumper kan anvendes i stort set alle typer af huse – fra rækkehuse til villaer. Anlægget fylder ikke mere end et køleskab og kan eksempelvis installeres i et bryggers eller i kælderen. Hvis anlægget er af typen luft til luft er fordelen ved denne slags, at store dele af anlægget kan installeres udenfor.

De dele der står for at varme/blæse findes inden for, mens resten typisk findes i den del af anlægget der befinder sig udendørs.

Den varme der produceres sendes ud i et vandbåret system, afhængigt af om det er en luft til vand-, eller jord til vand varmepumpe.

Det anbefales at din bolig er velisoleret, hvis du ønsker at anvende varmepumpen som din primære kilde for opvarmning. Er boligen ikke isoleret godt nok vil varmepumpen ikke kunne køre lige så stabilt, hvilken kan medføre til, at forkorte pumpens levetid. Dette kan blive en dyr omgang.

Hvilke typer findes der?

I det forrige afsnit blev der nævnt forskellige typer af varmepumper, som i dette afsnit vil blive uddybet. Der findes 3 slags varmepumper:

 • Jord til vand
 • Luft til vand
 • Luft til luft

Jord til vand varmepumpe

Jord til vand pumpen kaldes typisk også, væske til vand varmepumpen. Denne type af pumpe udnytter varmen, der findes i det øverste lag af jorden. Jordvarmen ledes til varmepumpen ved hjælp af en væskefyldt slange. Slangen er gravet cirka 1 meter ned i jorden og kræver et stort ude areal til installation.

Der er ikke meget forskel på temperaturen i slangen før og efter turen i jorden. På trods af dette, er denne måde stadig en af de mest effektive metoder til at varme huset op. Jordvarmeanlægget kan faktisk alene stå for opvarmningen af huset, uanset boligens størrelse og tiden på året.

Jordvarmen overføres fra varmepumpen gennem en varmeveksler til de forskellige varmeinstallationer der findes i huset, som eksempelvis radiatorer, opvarmning af brugsvand, gulvvarme mv.

Jord til vand varmepumpen er typisk mere effektiv end luft til vand pumpen, dette gør også jordvarmepumpen til den dyreste type, da slangen skal graves ned i jorden. En anden måde man kan bruge jord til vand varmepumpen er ved, at grave slangen ned i en sø, hvor slangerne typisk lægges ned i bunden af søen. Sø varmeanlægget er en del billigere end et jordvarmeanlæg.

Begge typer af jordvarmeanlæg skal godkendes af kommunen før man kan gå i gang med installationen. Her kan det være en god idé, inden man beslutter sig for at udføre etableringen, at se på diverse rapporter, for at undersøge om der findes andre rør, ufærdige eller fremtidige installationer. Det kan være en god ide at få en boligadvokat til at se på dette, hvis rapporterne ser alt for uoverskuelige ud.

Et jordvarmepumpeanlæg koster som sagt mest, da slangerne skal graves ned i jorden. Etableringen af en jord til vand varmepumpe, inkluderet varmepumpe, koster typisk et sted mellem 80.000 kroner til 130.000 kroner. Det er en del dyrere end de luftbaserede varmeanlæg. Alle priserne er inkluderet arbejdsløn, moms og materiale.

Luft til vand varmepumpe

Luft-vand varmepumpen er typisk alternativet til dem, der ikke har plads til jordvarmepumpen udendørs. Denne fungerer således, at den anvender den varme luft, der i forvejen eksisterer i huset eller udendørs til at genere mere varme. I bund og grund fungerer den som en jordvarmepumpe, her er forskellen dog, at varmen udvindes fra luften frem for jorden. Denne metode til varmeudledning er ikke ligeså effektiv som jordvarmepumpen, men fordelen er, at luft-vand varmepumpen kræver minimal plads, i forhold til en jordvarmepumpe.

Etableringen af denne type af varmepumpeanlæg koster typisk mellem 60.000 kroner til 70.000 kroner.

Luft til luft varmepumpen

Denne type varmepumpe udnytter den varme luft der findes udendørs. Den fungerer således, at udeluften suges ind i pumpen og cirkuleres rundt i boligen. Luft til luft pumpen virker hele året, uanset om det er sommer eller vinter.

Luft til luft varmepumpen anvendes typisk til opvarmning i sommerhuse og fritidsboliger. Fordelen ved denne pumpe er, at den kan ”vendes om”, så den i stedet for at pumpe varm luft ind i huset, kan pumpe kold luft ind og dermed fungere, som et aircondition anlæg til de varme sommerdage og nætter.

Installationen af et luft til luft pumpeanlæg koster cirka 15.000 kroner til 20.000 kroner.

Hvor meget kan man reelt set spare?

Nu til det endelige spørgsmål, hvor meget kan man egentlig spare ved at installere en varmepumpe? Svaret er 12.000 kroner. Rundt regnet kan man typisk spare omkring 12.000 kroner årligt på varmeregningen, hvis man vælger at udskifte sit gamle olie- eller naturgasfyr. Hvis huset varmes op ved hjælp af elvarme, er der endnu flere penge at spare.

Da varmepumper udnytter den tilførte energi op til 3 gange bedre, end øvrige opvarmnings metoder, er der store besparelser på dette punkt. Højest er besparelserne på regningen, hvis man vælger at gå med et jord til vand varmepumpeanlæg, da denne pumpe er den mest effektive af de tre typer.

Hvornår er det hele tilbagebetalt?

Man kan som sagt spare en masse penge ved, at installere en af de tre slags varmepumper i sammenligning med traditionelle opvarmningsformer, hvilket medfører at man på kort tid kan tilbagebetale det hele. Da luft til luft og luft til vand varmepumperne er de billigste, er det naturligvis også disse, som betales hurtigst af på cirka 3 til 5 år. Længere tid kan der gå før, at jordvarmepumpen er tilbagebetalt. Dette kan vare et sted mellem 5 til 10 år. Med andre ord skal du spørge dig selv hvornår kan en varmepumpe betale sig?

Hvor længe holder en varmepumpe?

Levetiden for de forskellige pumper varierer fra pumpe til pumpe, og afhænger også af drift samt vedligeholdelse af varmepumpen. Sørger man for at varmepumpen vedligeholdes og er huset velisoleret så kan levetiden forlænges væsentligere.

 • En sø- eller jordvarmepumpe kan have en levetid på cirka 20 år.
 • En luft til vand baseret varmepumpe kan have en levetid på cirka 15 år.
 • Et luft til luft baseret varmepumpeanlæg kan have en levetid på cirka 8 – 12 år.

Men som sagt kan disse forlænges yderligere, hvis man sørger for at vedligeholde varmepumpeanlægget.

Hvad er fordelene og ulemperne ved en varmepumpe?

Fordele

 • Som tidligere nævnt er et varmepumpeanlæg mere miljøvenligt end, at opvarme boligen ved hjælp af et olie- eller naturgasfyr.
 • Varmepumpeanlægget kræver kun et enkelt serviceeftertjek årligt. Det vil sige vedligeholdelsen er minimal. Vi anbefaler, at dette gøres af en fagudlært installatør.
 • Ved eksempelvis et oliefyr skal man huske at bestille olie til tiden, så det hele kan køre rundt og der er varme i huset, gulvet, vandet mv. Dette er ikke nødvendigt med et varmepumpeanlæg, da det hele kører af sig selv.

Ulemper

 • Er man en miljøbevidst borger skal man være opmærksom på, at et varmepumpeanlæg bruger elektricitet, hvilket produceres med eksempelvis kul. Derfor er anlægget ikke CO2 neutralt.
 • Et jordvarmepumpeanlæg til et almindeligt enfamiliehus kræver et udeareal, på typisk mellem 450 til 700 kvm.
 • Et varmepumpeanlæg er mest effektivt, hvis huset er velisoleret. I visse tilfælde kan det bedre spare sig, at efterisolere huset, end at investere i et sprit nyt varmeanlæg, eller i hvert fald isolere huset og derefter etablere et varmeanlæg.
 • Vær opmærksom på, at varmepumper til tider kan larme mere end øvrige varmekilder.

Afgørende overvejelser inden købet

Inden man beslutter sig for at købe en varmepumpe kan det være en god idé, at tale med producenten om, alt efter dit forbrug, hvilken varmepumpe der bedst kan betale sig.

Her kan det være vigtigt at gøre sig overvejelser om:

 • Husets størrelse, jo større jo mere varme skal der pumpes og omvendt, jo mindre hus, jo mindre skal der pumpes, og her er det måske ikke lige så nødvendigt, med en jordvarmepumpe.
 • Boligens isoleringsforhold, som tidligere nævnt, er noget af det man kan arbejde på, før man køber en varmepumpe.
 • Familiens størrelse og vaner er ligeledes en overvejelse man bør gøre.

Man kan læse mere om de relevante overvejelser og varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside.

Et jordvarmepumpe anlæg kræver, som tidligere beskrevet, en tilladelse fra kommunen, da man skal grave op i haven, mens man kan installere et luft til vand, eller luft til luft anlæg op, uden tilladelse. Ved jordvarmeanlægget kan man typisk bede om hjælp fra sin montør til at udfylde ansøgningen til kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *